Långsiktiga mål

TÄVLINGSLYDNAD

LD startklass

LD 1
Starta i LD2

RALLYLYDNAD

RLD N
RLD F
RLD A
RLD M

NOSEWORK

Klass 1
Klass 2
Klass 3

BRUKSSPÅR

Godkända i appellklass
Uppflyttade till lägre
Godkända i lägre
Uppflyttade till högre