Passivitet. 
Fortsatt jobb med passiviteten. Här måste jag få in passivitetsträning i alla träningspass. Innan vi går ut och gör någonting, ska han ha suttit passiv och väntat, sedan i mitten av träningen ska vi pausa och han måste vara passiv igen. Lika så i slutet av träningen innan han får komma in i bilen. Vi måste även få in rena passivitetspass där vi inte tränar någonting annat än att sitta lugnt och stilla på platser där han har en del förväntan (och även platser där han inte har förväntan och klarar av att vara passiv).
Hur mycket träning: Lägga in passivitetsträningen i alla träningspass, minst 1 rent passivitetspass i veckan.

Spår.
Här ska vi fortsätta med ängsspår med släp och godis i vinklarna hela månaden innan jag börjar ta bort hjälperna. Målet är att Billy ska bli en jättesäker och noggrann spårhund på äng, och det här känns absolut som helt rätt sätt för oss att träna.
Hur mycket träning: Minst 3 spårtillfällen/veckan på olika typer av ängsmark.

Platsliggning
När vi ändå har fokus på lugn och noggrannhet. Här måste jag komma på en ordentlig rutin till momentet, en gång för alla bestämma om jag vill ha hakan i backen eller inte samt göra ordning rutinerna i själva momentet. Målet med platsliggningen är att han i slutet av månaden ska kunna ligga lugnt i 3 minuter utan att krypa och utan störning.
Hur mycket träning: Minst 4st varierade platsliggningar i veckan.

Fritt Följ
Fria följet ska vi nöta vidare på och lägga in mer störning. Först störning i fotposition med fokus, och sedan störning under själva fotgåendet. Fortsätt jobba med handen lite till, men börja bitvis att banta ner hjälperna till godis under armen. Här måste jag hela tiden vara noga med att belöna rätt, och inte släppa igenom eller belöna när han går för långt fram.
Hur mycket träning: Fyra FF-pass i veckan

Ettans moment
Damma av ettans moment och länka ifall aktivitetsnivån tillåter. Viktigt att planera träningspassen ordentligt innan och avbryta direkt ifall han går upp i aktivitetsnivån.
Hur mycket träning: Minst 3 pass i veckan

Så kommer vårat fokus se ut de närmaste fyra veckorna. Deadline 1/7. Då kommer jag utvärdera och lägga upp en ny plan för månaden efter!

2.3