…var istället…

geopard1 blasfisk1 Sal1 katt1 Groda1 krokodil1

/Billy the animagnus